Subnavigatie

Breed dienstenpakket

Mede dankzij een hoogwaardig kennisnetwerk biedt Aize Bouma Communicatie Consulting een breed dienstenpakket aan.


Hierbij kan onder andere gedacht worden aan begeleiding van communicatietrajecten, strategieprocessen, ontwikkeling van communicatie beleidsplannen, positionering, coaching, sparringpartnership en teambuilding.


Communicatie is een middel, geen doel. 

Bij al deze vormen van begeleiding is leidend dat communicatie altijd ten dienste staat van de doelstellingen van de organisatie. Communicatie is immers een middel en geen doel op zich. In dit licht kan men communicatie ook zien als gereedschap voor management. De cultuur van Aize Bouma Communicatie Consulting wordt bepaald door nuchterheid en effectiviteit, ofwel: “down to earth”.