Subnavigatie
Op maat, praktisch en direct toepasbaar

Media-, presentatie- en gesprekstrainingen

Aize Bouma Communicatie Consulting levert high level communicatietrainingen met focus op media of presentatie dan wel het voeren van gecompliceerde gesprekken. De trainingen zijn sterk praktijkgericht. We beginnen met theorie. Fundament voor de training, maar het geeft ook inzicht in communicatie in brede zin, toepasbaar in alle vormen van contacten in het werk en dagelijks leven. Vervolgens gaan we aan de slag met het oefenen van casuïstiek. Audiovisueel ondersteund op professioneel niveau (HD-breedbeeld) met de inzet van zeer ervaren cameramensen, gespecialiseerd in actualiteiten- en documentaire televisieprogramma's. U krijgt inzicht hoe u feiten betekenis kunt geven, zodat ze de gewenste perceptie creëren bij de ontvanger. Hier wordt de strategische communicatie expertise ingebracht.

'Naturel' is het credo. 

De deelnemers leren specifieke technieken, krijgen do's & don'ts aangereikt en leren communicatiedilemma's te doorgronden en met succes aan te pakken. De trainingen zijn gericht op het versterken van het zelfvertrouwen. We veranderen de deelnemers niet door het opdringen van ander gedrag, maar leren ze sterke punten beter te benutten, zodat zwakkere worden overvleugeld. 'Naturel' is het credo: u bent immers wie u bent!


Communicatietrainingen
Afhankelijk van de vraag kunnen we de focus leggen op mediatraining, presentatietraining of het voeren van moeilijke, gecompliceerde gesprekken. Ongeacht de focus spreken we van communicatietrainingen. Wie goed communiceert kan overweg met een journalist, een zaal, een collega, een vergadering, enz. Of het nu gaat om het geven van een inleiding, een presentatie, een gesprek of een interview: het onderliggende communicatieprincipe is en blijft hetzelfde. Alleen de toepassing verschilt.

Praktijk
Op basis van persoonlijke profielen stellen we een optimaal op de deelnemer(s) toegespitste training samen. De deelnemers krijgen na afloop de filmregistratie van de training en een reader met een samenvatting van de training.


Optie voor grote groepen

Communicatieseminars

De communicatietrainingen zijn bestemd voor een beperkt aantal deelnemers, vanwege het intensieve en persoonsgerichte karakter. Voor grotere groepen bestaat de mogelijkheid een communicatieseminar te volgen.

Het theoretische gedeelte is vergelijkbaar met de trainingen. Aansluitend wordt een aantal aansprekende praktijkcasussen behandeld, zodat de deelnemers inzicht krijgen in doelgericht en effectief communiceren. De lessen die worden geleerd zijn ook bij de seminars concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. De seminars worden niet audiovisueel ondersteund.


Inhoud trainingen

In elke training komt een aantal concrete vragen aan de orde.

Interviews:

- Hoe bepaalt u uw boodschap vanuit uw doelstelling?
- Hoe wordt u geen speelbal van de journalist, ofwel: hoe komt u in een leidende in plaats van een verdedigende rol?
- Hoe voorkomt u dat de journalist u van uw à propos brengt?
- Hoe gebruikt u de vraag van de journalist om uw boodschap te communiceren?
- Hoe buigt u een risicovol interview om in een kans in plaats van een bedreiging?
- Hoe leeft u zich in in het belang dat de journalist bij het interview heeft?
- Hoe gaat u om met een plotselinge media confrontatie of 'overval'?

Presentaties:

- Hoe krijgt u uw boodschap inhoudelijk zo over de bühne dat deze beklijft?
- Hoe komt u als persoon over?
- Hoe bereikt u uw doelstelling zonder uw gehoor te 'bombarderen' met feiten en visies?
- Hoe houdt u de aandacht vast?
- Is uw tempo goed, uw houding, uw motoriek, de klemtonen?
- Hoe past u humor toe?
- Wel of geen PowerPoint-presentatie en zo ja: hoe?
- Hoe leest u op een natuurlijke wijze een tekst van papier, met behoud van (oog)contact met de zaal?
- Hoe geeft u een presentatie/inleiding uit uw hoofd?

Moeilijke, gecompliceerde of gevoelige gesprekken:

- Hoe kom ik over, hoe dring ik door?
- Hoe houd ik rekening met de gevoelens, beleving en perceptie van de ander zonder mijn doelstelling uit het oog te verliezen?
- Hoe ben ik duidelijk zonder hard te zijn?
- Waar ligt de balans tussen duidelijkheid, oprechtheid, betrokkenheid en empathie?
- Waar trek ik een grens?