Subnavigatie
Expertise: media, overheid en bedrijfsleven

Strategische communicatie advisering

Aize Bouma adviseert een groot aantal bedrijven en organisaties op de aandachtsvelden: in- en externe communicatie, strategie ontwikkeling en implementatie, positionering, imago opbouw/herstel, ‘damage control’ en crisis- en calamiteitencommunicatie.


Coach en sparringpartner

“It’s lonely at the top!” Veel eindverantwoordelijke bestuurders en managers hebben er behoefte aan om met enige regelmaat te reflecteren over hun persoonlijk functioneren. Vanwege de gevoeligheden doet men dat het liefst met iemand ‘van buiten’ die deskundig en ervaren is en zich snel kan inleven in de situatie.

Onze coaching richt zich nadrukkelijk op overzicht, rust en persoonlijke ontwikkeling. Het kan gaan om het versterken van de persoonlijke communicatie maar ook om leiderschapskwaliteiten. Het ook bijvoorbeeld gaan om managers en bestuurders die nog in hun (nieuwe) positie moeten groeien. Tot de doelgroep behoren ook communicatieadviseurs die zich verder willen ontwikkelen of naar een hoger niveau willen groeien.


Crisiscommunicatie

Ondernemingen en organisaties kunnen - veelal onvoorzien - worden geconfronteerd met buitengewoon communicatiegevoelige problematieken.

Acuut en doeltreffend communicatiebeleid  is vaak van essentieel belang.

Soms is er nu eenmaal sprake van calamiteiten of gebeurtenissen die de organisatie ernstig kunnen schaden. Ook problemen binnen het management van de onderneming die kunnen leiden tot een scheiding der wegen kunnen ingijpende gevolgen hebben voor onder andere het imago van een organisatie. Juist op die momenten is acuut en doeltreffend communicatiebeleid van essentieel belang. Aize Bouma heeft uitgebreide ervaring op dit terrein.