Geen reclame, wel steun voor goededoelenorganisaties

Nieuwe opdrachtgevers komen bijna allemaal via bestaande opdrachtgevers bij Aize Bouma Communicatie Consulting terecht. Via mond-tot-mond-reclame dus. Adverteren is daarom niet nodig. Er is dan ook geen reclamebudget.

Het budget dat normaliter aan acquisitie zou worden besteed, is nu beschikbaar voor een aantal organisaties die zich inzetten voor goede doelen; met name organisaties voor kinderen in achterstandsposities en concrete derdewereldprojecten. Op dit moment ondersteunt Aize Bouma Communicatie Consulting op structurele basis het Liliane Fonds, VSO Nederland, Wilde Ganzen en Jeugdfonds Sport & Cultuur.