Subnavigatie
Voor welke opdrachtgevers?

Grote diversiteit

Aize Bouma Communicatie Consulting werkt voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel in de publieke als de private sector: overheid, semi-overheid, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en dienstensector. Deze lijst is niet volledig, maar geeft een beeld van de opdrachtgevers in de afgelopen jaren.

 

Overheden:

 • ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
 • ministerie van Financiën
 • ministerie van OC&W
 • ministerie van Verkeer & Waterstaat
   
 • provincie Overijssel
 • provincie Gelderland
 • provincie Flevoland
 • provincie Noord-Brabant
 • provincie Fryslân
 • provincie Groningen
 • provincie Drenthe
   
 • gemeenten Zwolle, Enschede, Leeuwarden, Groningen, Bronckhorst, Raalte, Midden-Groningen, Emmen, Tynaarlo, Harderwijk, Noordoostpolder, Texel, Kampen, Aa en Hunze, Stadskanaal, Terschelling, Borger-Odoorn, Noordoost-Friesland, Steenwijkerland, Dalfsen, De Marne, Lemsterland, Littenseradiel, Zwartewaterland, Veendam, Meppel, Eemsmond, Hoogeveen

Bedrijfsleven
Gasunie, HaskoningDHV Nederland, Avebe, Essent, Astron, PlasBossinade Advocaten, GAP Academy, Variass Group, Gasterra, ABNAMRO, Rabobank, De Haan Advocaten en Notarissen, KPMG, PWC, Groningen Seaports, Enexis, Witec, Diolen Industrial Fibers, LogicaCMG, Wolters-Noordhoff, Akzo Nobel, Koninklijke de Kuyper BV, Groningen Airport Eelde, NDC Noordelijke Dagblad Combinatie, Sealteq, NV NOM, Goudappel Coffeng, Philips, Energy Delta Institute, Hooghoudt, Samenwerkende Bedrijven Eemsmond, Enpuls, Cogas, Omgevingsdienst Groningen, Hanzevast, EnergyStock

Onderwijs

 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Twente
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Alfa College
 • Deltion College
 • Noorderpoort College

Zorgsector

 • UMCG
 • Menzis
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
 • Ommelander Ziekenhuis Groep
 • VanBoeijen
 • Aveleijn
 • De Zijlen
 • Zorggroep Suydevelt
 • Yorneo
 • Zorggroep Noorderbreedte
 • Zorg Innovatie Forum

Waterschappen

 • waterschap Hunze en Aa’s
 • waterschap Noorderzijlvest
 • wetterskip Fryslân
 • waterschap Velt en Vecht
 • Waterleidingmaatschappij Drenthe
 • Waterbedrijf Groningen

Intermediaire organisaties
Interprovinciaal Overleg IPO, Nationaal Programma Groningen, Rechtbank Noord-Nederland, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG, VNO-NCW, MKB Nederland, Bouwend Nederland, Kamer van Koophandel, Economic Board Groningen, UWV, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, NVM Makelaars, Drents Museum, Donar, Groningen City Club, Hulpverleningsdienst GGD Groningen, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, Rijksdienst voor het Wegverkeer, OV Bureau Groningen-Drenthe, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Geestelijke Gezondheidszorg GGZ, Landelijk Samenwerkingsverband Achterstandsgebieden, Nederlands Instituut voor Lokale Sport en Recreatie, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Groningen City Club

Woningcorporaties

 • Nijestee
 • Mercatus
 • Lefier
 • Thús Wonen
 • Woonborg
 • Wierden en Borgen
 • Talma
 • Delta Wonen
 • Acantus Groep
 • De Huismeesters
 • Wold & Waard
 • Woonconcept
 • Actium
 • Beter Wonen