Maatregelen van Aize Bouma Communicatie Consulting

De COVID-19 problematiek heeft een ongekende impact op ons allemaal. Het is alsof de wereld de andere kant op draait. We kunnen ons allerlei voorstellingen maken, maar niemand weet op dit moment hoe lang het coronavirus ons nog in zijn greep houdt en ook niet wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn voor wat wij als ‘normaal’ hebben beschouwd.

De COVID-19 problematiek heeft ook gevolgen voor onze werkwijze, met name voor de trainingen en de advieswerkzaamheden. De advieswerkzaamheden gaan onverminderd door, maar het contact is in principe niet meer fysiek. Overleg gebeurt via telefoon, FaceTime, Webex en vergelijkbare online communicatie faciliteiten. Wij maken geen gebruik van Zoom, in verband met de veiligheidsdiscussie. Mocht fysiek overleg noodzakelijk zijn, dan uitsluitend met strikte inachtneming van de RIVM COVID-19 richtlijnen.

Trainingen zijn toegestaan en dat betekent dat deze normaal beschikbaar zijn, eveneens met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. De trainingen worden daar op aangepast. De interviews worden gedaan met een zogeheten hengelmicrofoon, zoals ook zichtbaar tijdens bijvoorbeeld het NOS Journaal. Verder hebben we de mogelijkheid gebruik te maken van een doorzichtig scherm, bijvoorbeeld voor oefensessies aan een tafel. Ook bij de trainingen gericht op het voeren van gecompliceerde gesprekken werkt dit goed. Voor de presentatietrainingen zijn, afgezien van de 1,5 meter richtlijn en de algemeen geldende hygiënische voorwaarden, geen aanvullende maatregelen nodig. We stellen voorwaarden aan de omvang van de trainingslocatie, om zeker te zijn dat er voldoende ruimte is om de 1,5 meter richtlijn in acht te nemen.

Voor wie niet fysiek wil trainen, of als bijvoorbeeld de urgentie hoog is, bestaat de mogelijk een online training te volgen. Zo’n training kan in de gegeven omstandigheden een goed alternatief zijn. Een online training is 1-op-1. Net als in de fysieke training is de theorie inbegrepen.

Wat betreft de derde expertise, gespreksleiding, mag het duidelijk zijn dat publieksbijeenkomsten vooralsnog helaas niet meer aan de orde zijn. Inmiddels is daar een nieuwe vorm voor in de plaats gekomen: webinars. Vanuit de studio verzorg ik de gespreksleiding met studiogasten, terwijl het online aangesloten publiek vragen kan stellen, bijvoorbeeld via WhatsApp. De ervaringen hiermee zijn tot nu toe heel goed. De interactie heeft natuurlijk een andere vorm, maar de informatievoorziening blijkt feitelijk op hetzelfde niveau te liggen als bij een publieksbijeenkomst.